Az utóbbi időkben sokszor lehetett hallani a híradásokban, hogy egyre több ember dönt úgy, hogy vesz magának gáz -és riasztó fegyvert. 2004. szeptemberétől könnyebben juthat valaki gáz -és riasztó fegyverhez. De mit kell hozzá tenni, hogy lehet törvényesen ilyen fegyvert venni?

 

Tulajdonképpen Magyarországon bárki szabadon vásárolhat magának gáz -és riasztó fegyvert. Mondjuk ez így teljesen nem igaz, ugyanis a 253/2004. Kormány rendelet szabályozza, hogy kik azok a személyek, akiknek engedélyezett a vásárlás. A jogszabály szerint (3. §) az vásárolhat gáz -és riasztó fegyvert, aki 18. életévét betöltötte, aki cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondokság alatt nem áll, akit a törvényben említett bűncselekmények miatt nem ítéltek el (állam elleni bűncselekmények, emberiség elleni bűncselekmények, visszaélés lőfegyverrel, vagy lőszerrel, stb.).

 

Amennyiben a fentebb felsorolt feltételeknek megfelel az illető, akkor szabadon vásárolhat magának gáz -és riasztó fegyvert. A vásárláskor az eladótól a vásárló fog kapni egy garancia jegyet. Ha valaki nem akarja magánál tartani a fegyvert, akkor nincs más teendője, csak annyi, hogy a fegyvert az otthonában biztonságosan tárolja. Ha valaki magánál akarja tartani, akkor egy egyszerűbbnek mondható engedélyezési eljárást kell kezdeményezni.

 

Hogyan kell engedélyezni, hogy valaki magánál tartsa?

 

Ha új fegyvert vásárolunk, akkor garanciajegyet fogunk kapni. Ha használtan vásároljuk a fegyvert, akkor azt be kell vizsgáltatni a Polgári Kézilőfegyver -és Lőszervizsgáló kft-nél. A fegyverbolt eladójától kapott garanciajeggyel a lakcíme szerinti illetékes rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályra/alosztályra kell elmenni, ahova a tárból kiszedett lőszerekkel együtt a gáz -és riasztó fegyvert is el kell vinni becsomagolva. Szükséges okmány továbbá a garanciajegyen kívül (vagy használt fegyver esetében az MKH-tól kapott tanúsítvány) az ügyfél személyi igazolványa, lakcímet igazoló igazolvány.

 

Az ügyintéző az ügyfél részére egy űrlapot fog adni, amit értelemszerűen ki kell tölteni, majd a gáz -és riasztó fegyver adatait, ügyfél személyi adatait rögzítik. Itt fog az ügyfél kapni egy csekket, ami 2.000 forintról fog szólni, és azt a postán be kell fizetni, majd a befizetett igazolószelvényt vissza kell vinni az igazgatásrendészeti osztályra/alosztályra, az ügyintézőhöz. Ezután az ügyfél kapni fog egy igazolást, hogy az engedélyezési eljárás folyamatban van, azonban ezen igazolás nem jogosít viselésre!

 

A lakcímtől, valamint a beadott kérelmektől függően 2-4 héten belül vagy postai úton kapja meg a kérelmező a viselési engedélyt, vagy be kell fáradnia a rendőrségre, hogy azt átvegye. A viselési engedély fegyverre, és névre szól. Ezzel az engedéllyel már nyugodtan lehet viselni a gáz -és riasztó fegyvert.

 

A viselt fegyvert rejtve kell hordani, nyíltan nem lehet. Ha a gáz -és riasztó fegyvert magunknál tartjuk, akkor minden esetben magunknál kell tartani a viselési engedélyt is. Ha rendőri (vagy más hivatalos szerv, pl. vám -és pénzügyőrség) intézkedésre kerül sor, és a fegyvert viselünk, akkor az első dolog az legyen, hogy a rendőrt tájékoztassuk, hogy gáz -és riasztó fegyver van nálunk, és azt is mondjuk meg, hogy az hol van.

 

Ha valaki csak a lakásában, az elkerített ingatlanon belül akarja tartani a gáz -és riasztó fegyvert, ahhoz nem kell viselési engedély.