Azt kívánom, hogy senki se legyen beteg, ne kerüljön kórházba. De sajnos ezt nem tudjuk befolyásolni, hogy mikor is leszünk betegek. Ha már betegek lettünk, és betegként veszi valaki igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, akkor vannak jogai. Sajnos sokan nincsenek tisztában, hogy mik is ezek a jogok. Mik is akkor ezek a jogok?

 

Elsőként tisztázni kell, hogy ki számít betegnek. Beteg: aki az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy. Hogy tisztáztuk a beteg fogalmát, akkor bele is lehet kezdeni a beteg jogaiba.

 

Az egészségügyi ellátáshoz való jog

Minden betegnek joga van sürgős szükség esetén életmentő, súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához. Minden betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt megfelelő, folyamatosan hozzáférhető. A beteg kezdeményezheti más orvos általi vizsgálatot. Amennyiben valaki várólistára kerül, akkor a beteget tájékoztatni kell a várakozás okáról, várható időtartamáról, illetőleg a várakozás következményeiről.

 

Az emberi méltósághoz való jog

Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. A betegen kizárólag az ellátáshoz szükséges beavatkozások végezhetőek el. Kínzó, kegyetlen, embertelen, megalázó vagy büntető jellegű korlátozó intézkedést tilos alkalmazni. A beteget csak méltányolható okból, és ideig szabad várakoztatni. A beteg ruházata csak a szükséges időre, és szakmailag indokolt mértékben távolítható el.

 

Kapcsolattartás joga

A beteg fekvőbeteg-intézetben elhelyezése során jogosult más személyekkel a kapcsolatot tartani, akár szóban, akár írásban, látogatókat fogadhat, valamint joga van az általa meghatározott személyeket a látogatásból kizárni. A beteg megtilthatja, hogy a gyógykezelésének a tényét, vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Ettől csak közeli hozzátartozó esetén lehet eltérni. A kiskorú betegnek joga van, hogy szülője, törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon. A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy vajúdás, és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen. A beteg jogosult saját ruháinak, és személyes tárgyainak használatára.

 

Az intézmény elhagyásának joga

A betegnek joga van, hogy a gyógyintézetet elhagyja, amennyiben azzal mások életét, testi épségét nem veszélyezteti. E jog csak bizonyos esetekben korlátozható. A betegnek a távozási szándékát a kezelőorvosának be kell jeleneteni, és ezt dokumentálni kell.

 

A tájékoztatáshoz való jog

A beteg jogosult a teljes körű tájékoztatásra. A betegnek joga van ahhoz, hogy részletes tájékoztatást kapjon egészségi állapotáról, annak orvosi megítélését, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról.

 

Önrendelkezéshez való jog

A beteget megilleti az önrendelkezés joga. A beteg szabadon döntheti el, hogy kíván e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során milyen beavatkozások elvégzésébe egyezik bele.

 

Az ellátás visszautasításának a joga

A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának a joga, kivéve, ha annak elmaradása ások életét, testi épségét veszélyeztetné. A beteg minden olyan ellátást amelynek elmaradása esetén maradó károsodása következne be, csak köziratban utasíthat vissza. “A beteg természetes lefolyását lehetővé téve az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására csak abban az esetben van lehetőség, ha a beteg olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül halálhoz vezet és gyógyíthatatlan.”

 

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait.

 

Orvosi titoktartáshoz való jog

A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásban részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi, és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.

 

A fenti jogok összegyűjtéséhez az 1997. évi CLIV. törvényt hívtam segítségül.